enkii.cz - Tv online enkii.cz - Divadlo Jary Cimrmana online enkii.cz - filmy online z youtube enkii.cz - vtipna VIDEA online enkii.cz - the X Files, Akta X online enkii.cz - Doctor Who, Pan Casu enkii.cz - deskova hra GO enkii.cz - Star Trek The Next Generation - Nova Generace enkii.cz - Papirove modely a vystrihovanky enkii.cz - Byl jednou jeden... vynalezce enkii.cz - Okresni prebor enkii.cz - Pohadky enkii.cz - MUSIC - HUDBA - videoklipy online zdarma, Rock, Pop, R&B, Metal enkii.cz - Omalovanky k vytisknuti zdarma Enkii.cz - zabava pro vsechny
Okresní přebor - enkii.cz
1. série
Akt
Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, sestává Akt ze dvou částí – série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana a v druhé části pak ucelenějšího zpracování některého jeho díla – v tomto případě hry se zpěvy a tanci Akt. Tato hra je uvozena následujícími referáty: - Filosofie externismu - Cimrmanův vztah ke zvířatům - Cimrmanovo dílo výtvarné a dramatické - Poznámka k rekonstrukci hry Akt Vlastní divadelní hra (převedená restaurátory do současnosti) pojednává o opětovném setkání malíře Žíly a jeho manželky se syny, kterých se v jejich dětském věku zbavili, aby měl Žíla klid na uměleckou práci. Děti byly rozeslány různýmy typy dopravy každé do jiného města a přijaty v náhradních rodinách – Ladislav Pýcha se stal učitelem, Bedřich Síra podvodným obchodníkem, Josef Turnovský sexuologem (v původní verzi hry však byl příslušníkem Veřejné bezpečnosti). Nejmladší dvojčata se stala artisty a ve hře přímo nevystupují. ...
Vyšetřování ztráty třídní knihy
Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, sestává Vyšetřování ztráty třídní knihy ze dvou částí – série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana a v druhé části pak ucelenějšího zpracování některého jeho díla – v tomto případě činohry Vyšetřování ztráty třídní knihy. Tato hra je uvozena následujícími referáty: - Druhý liptákovský nález - Osobní vzpomínka dr. Svěráka - Cesta ho Haliče - Cimrmanova šesterka - Futurismus - Separace průtokových poznatků - Pravý dědic Komenského (vsuvka) - Trestání učitele učitelem - Názorné a úlekové fixace - Mimoverbální komunikace - Oživlé dřevo - Hodina fyziky - Teorie poznání Vlastní divadelní hra pojednává o snaze donutit žáky oktávy gymnázia (publikum) k navrácení třídní knihy, k jejímuž pravděpodobnému zcizení došlo před sedmi lety. V této snaze se během hry postupně vystřídají všechny čtyři účinkující postavy: Učitel, Ředitel školy, Inspektor a Zemský školní rada. ...
Hospoda Na mýtince
Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, sestává Hospoda Na mýtince ze dvou částí – série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana a v druhé části pak ucelenějšího zpracování některého jeho díla – v tomto případě úryvku z Cimrmanovy operety Proso. Úryvek z operety je uvozen následujícími referáty (v závorce název postavy, kterou příslušný přednášející ztvární po přestávce): - Nad operetním dílem Járy Cimrmana (Hrabě Zeppelin) - Umělecká loupež (Hostinský) - Pravděpodobný obsah operety Proso (Vězeň) - Frustrační kompozice (Hostinský) - Cimrmanův způsob notového zápisu (Trachta, p.i.) Pro děj je u tohoto představení klíčový jeden z referátů – Umělecká loupež. Jeho obsahem je fakt, že původně sedmihodinová opereta Proso jako celek byla rozkradena uměleckou komisí složenou z předních operetních tvůrců – mimo jiné Franze Lehára, Johanna Strausse nebo Oskara Nedbala. Cimrman totiž zaslal tuto operetu nedoporučeně do Vídně do operetní soutěže. V operetě se proto objevují motivy, které jsou známé z nejproslulejších operet, ale ve skutečnosti pocházejí z Prosa. Vlastní děj operety se odehrává v ...
Vražda v salonním coupé
Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, sestává Vražda v salonním coupé ze dvou částí – série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana a v druhé části pak ucelenějšího zpracování některého jeho díla – v tomto případě detektivní činohry Vražda v salonním coupé. Tato hra je uvozena následujícími referáty (v závorce zjednodušený název postavy, kterou příslušný přednášející hraje po přestávce): - Dočká se Praha Cimrmanovy sochy? (Trachta) - Na prahu kriminalistické kariéry (dtto) - Krádež arcivévodova šperku (Hlaváček) - Nové kriminalistické metody (Meyer) - Detektiv a básník (Stevard) - Revoluce v němém filmu (Bierhanzel) Vlastní divadelní hra pojednává o vyšetřování pokusu o vraždu, ke kterému dojde ve vlaku během cesty z Istanbulu do Prahy. Vyšetřování nenadálé smrti továrníka Bierhanzela se ujímá proslulý inspektor Trachta, pomáhá mu jeho žák a asistent Hlaváček. Zprvu je největším podezřelým Bierhanzelův konkurent – továrník Meyer, později je však usvědčena postava stevarda, ze kterého se vyklube maďarský houslový virtuóz Béla Puskász – ten se chtěl Bierhanzelovi pomstít za to, že ...
Němý Bobeš
Na rozdíl od většiny ostatních her není tato členěna na dvě samostatné části – odborné referáty a následnou souvislou ukázku z Cimrmanova zrekonstruovaného díla. V této hře je divákům ukázán proces rekonstrukce a ze hry Němý Bobeš jsou používány krátké ukázky, které tento proces dokumentují. Pro srovnání jsou scény ze hry často provedeny ve dvou variantách – podle rekonstrukce vídeňského cimrmanologa profesora Fiedlera a následně ve (samozřejmě správnější a autentičtější) variantě podle rekonstrukce provedené členy Divadla Járy Cimrmana. Hra Němý Bobeš je světovým unikátem ve způsobu, jakým Cimrman používal retrospektivu – výjimkou nejsou trojnásobná nebo dokonce čtyřnásobná retrospektivní vnoření. Vlastní děj hry Němý Bobeš byl zrekonstruován takto: Vesnický farář a vesnický lékař pojímají (díky nepřítomnosti na očkování) podezření, že se něco stalo se ženou Martou hajného Mikovce – kdykoliv za ní někdo za posledních sedmnáct let přišel do Mikovcovy hájovny, vždycky byla na malinách. Pod jejich nátlakem se Mikovec přiznává, že ženu vyhnal, neboť v době, kdy byl na vojně, otěhotněla s pruským ...
Cimrman v říši hudby
Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, sestává představení Cimrman v říši hudby ze dvou částí – série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana a v druhé části pak ucelenějšího zpracování některého jeho díla – v tomto jednoaktové opery Úspěch českého inženýra v Indii. Tato opera je uvozena následujícími referáty: - První hudební krůčky - Proč se Cimrman nestal virtuosem - Kam se poděla třetí věta - Na Kreibichově hudební škole - Kabina pro začínající houslisty - Libreto opery „V chaloupky stínu“ (ukázka) - Osud mamutí opery Panama - Slovo dirigenta Vlastní opera „Úspěch českého inženýra v Indii“ začíná vypjatou situací na haciendě indického plantážníka Krišny, který se chystá nechat ušlapat slony německého inženýra Wagnera, který zde pracuje na instalaci zařízení pro rafinaci cukru. Krišna není totiž spokojen s Wagnerovými výsledky. Situaci se snaží zachránit britský koloniální plukovník Colonel, definitivně se však vše vyřeší až příchodem českého inženýra Vaňka, který Krišnovi navrhne, aby místo rafinace cukru raději vařil pivo. ...
Dlouhý, Široký a Krátkozraký
Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, sestává Dlouhý, Široký a Krátkozraký ze dvou částí – odborné části (formou přednášky nebo kratších referátů) o životě a díle českého fiktivního génia Járy Cimrmana a v druhé části pak ucelenějšího zpracování některého jeho díla – v tomto případě pohádky Dlouhý, Široký a Krátkozraký. První část tohoto představení tvoří rozsáhlejší přednáška „Cimrmanova cesta za českou pohádkou“. Vlastní divadelní hra pojednává o strastiplném putování, jehož cílem je vrátit princezně Zlatovlásce její ženskou krásu – byla totiž očarována zlým obrem Kolodějem. V prvním obraze přichází na královský zámek princ Jasoň, který zjišťuje, že jeho vytoužená nevěsta – princezna Zlatovláska – má (díky čárům obra Koloděje) vousy a nohu „třiačtyřicítku“. Jasoň se rozhodne Zlatovlásku vysvobodit ze zlé kletby a společně s ní, s jejím královským otcem a s Bystrozrakým se vydává za Dědem Vševědem, aby jim poradil, jak na obra Koloděje. Vše zpovzdálí sleduje Jasoňovo dvojče – zlý princ Drsoň, který se chystá ve vhodnou chvíli do děje ...
Posel z Liptákova
Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, sestává Posel z Liptákova ze dvou částí – série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana, a v druhé části pak ucelenějšího zpracování některého jeho díla – v tomto případě dvou jednoaktových her Posel světla a Vizionář. Tato hra je uvozena následujícími referáty: - Cesta z Prahy do Liptákova - Svědectví liptákovské kroniky - Objev nástěnných nápisů - Dopis záhřebskému monologistovi - První zemědělský pyrotechnik - Univerzální ptakopysk - Cimrman sportovec - Cimrmanův potomek - Jizerské hory po stránce geologické (zbude-li čas) Hra Posel světla se odehrává (z pohledu Cimrmana) v daleké budoucnosti, kdy lidé mimo jiné již nepoužívají nadávek a vulgarismů – taková slova lze najít pouze ve starých slovnících. Klid Otce a Matky sledujících Zábavného Artura (obdoba naší televize nebo rozhlasu – i zde je vidět jasnozřivost Cimrmana) je narušen příjezdem jejich syna Standy potrubní poštou. Ten jim oznámí, že jejich chaloupku potřebuje pro svou manufakturu na výrobu ručních baterek – oni se mají vystěhovat do útulku pro přestárlé v ...
Lijavec
Většina představení Divadla Járy Cimrmana je vždy složena ze dvou částí – série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana a v druhé části pak ucelenějšího zpracování některého jeho díla. U hry Lijavec je toto dělení sice dodrženo, ale úvodní část je prezentována jako beseda o hře. Její struktura však v podstatě odpovídá klasickému cimrmanologickému semináři. Hra je uvozena následujícími příspěvky: - Co je to herberk - Jak se Cimrman dostal do starobince – zazní tři příběhy pro žebráky - Cimrman folklórním autorem – anekdoty - Cimrman ve vězení - O ženách v souboru divadla - Rozhovor s mistrem sportu - Hra Nestyda Hausner - Píseň Elektrický valčík (hudba Jaroslav Uhlíř, slova Zdeněk Svěrák) Následuje vlastní „hra s opravdovým deštěm“. Vypráví o herberku, kde se jedné deštivé noci setkává vrchní inspektor všech starobinců, porodní dědek Formánek, poručík Pihrt a mlynář. Dále zde vystupuje také neochotná paní správcová. V průběhu hry se dozvídáme, že se nejedná o klasické divadelní představení, ale o tzv. psychodrama, které sehrávají obyvatelé starobince pod ...
Dobytí severního pólu
Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, je i severské drama Dobytí severního pólu složeno ze dvou částí – série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana a v druhé části pak ucelenějšího zpracování některého jeho díla – v tomto případě činohry Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909. Tato hra je uvozena následujícími referáty (v závorce je název postavy, kterou zpravidla příslušný přednášející ztvárňuje po přestávce): - Nově objevená báseň – recitace básně „Školní brašnička“ (Lékárník Šofr) - Zkouška nové technické síly (Učitel Poustka) - Objev arktického sněžného člověka (Varel Frištenský) - Cimrmanova záhadná hra Přetržené dítě (Americký Čech). Hru Přetržené dítě napsal Cimrman po svém návratu z Arktidy. Nalezené dílo ovšem nebylo psáno jeho rukou. Cimrman, který se z cesty po severu vrátil se silným nachlazením, ji diktoval svému sousedovi, panu Padevětovi. Ten si neuvědomil, že člověk s rýmou vyslovuje některé hlásky odlišně (m jako b, n jako d). - Živé obrazy Járy Cimrmana – rekonstrukce několika živých obrazů ...
Blaník
Hra je zasazena do revolučního roku 1848, kdy probíhaly nepokoje obyvatel Prahy proti rakouskému císařství. Toto povstání bylo tvrdě potlačeno Windischgrätzovým vojskem, na kterého jsou ve hře přímé odkazy, například jako zasažení Windischgrätzové ženy. Předmětem hry je probíhající krize v Praze a rozprava vedení Blaníků o vyslání blanických rytířů na pomoc Praze. Části semináře: - Problematika zapamatovatelnosti - historických dat - Defenestrace v historii - Historie hory Blaník - Nevěřící Vlasák ...
Záskok
Je divadelní hra Divadla Járy Cimrmana. Představení je jedinečné tím, že sestává ze tří částí: obvyklého odborného semináře, předehry („Mistr přijíždí“; příjezd Prácheňského a část zkoušky) a samotné hry Vlasta, v níž zaskakuje za nepřítomného herce proslulý Karel Infeld Prácheňský. Zatímco zprvu chovají všichni herci k Prácheňskému úctu, posléze zjistí, že o hře nemá potuchy. Postupně jeho vinou dochází k úplnému rozkladu hry (Prácheňský si plete postavy, používá repliky ze zcela jiných her, atp.). Přesto probíhá na pódiu určitý děj původní hry: je o Vlastě, která má značný majetek (a uchází se o ni kvůli tomu několik zájemců), ale nakonec se zjistí, že Vlasta není žena, ale muž. Kvůli Prácheňskému několikrát za hru musí pro nahození hry zpět do kolejí přijet na pódium i zvědavý invalida Jirka Karásek, kterého má hrát principál, který také napovídá, a to velmi hlučně. ...
Švestka
Obdobně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, je i jevištní sklerotikon Švestka složen ze dvou částí – série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana, v části první a v druhé části pak ucelenějšího zpracování Cimrmanova díla – činohry Švestka. Hra je uvozena následujícími referáty (v závorce je název postavy, kterou zpravidla příslušný přednášející ztvárňuje ve hře): - Cimrmanův krokový defekt (Eliška Najbrtová, Jenny Suk, Anička Šafářová) - Písně s dentální tematikou (Sváťa Pulec) - Železniční stomatolog (Blažej Motyčka) - Japonská inspirace (Eda Wasserfall) - Dva stařecké neduhy (Přemysl Hájek) - Hudební tečka – píseň Šel nádražák na mlíčí (všichni účinkující) Vlastní hra se odehrává v železniční staničce Středoplky, do níž přijíždí bývalý vechtr Přemysl Hájek, kterému patří švestka v zastávce. Má povolení ji očesat, ale musí to stihnout do večera. Jelikož mu mladý vechtr Kamil Patka odmítne půjčit žebřík, chce Přemysl využít zkušenosti svého kamaráda, horolezce Sváti Pulce. Také Přemyslův bratranec Blažej Motyčka je pozván, aby pomohl očesat a získal třetinu úrody. Zdánlivě lehký ...
Afrika
Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, je i představení Afrika složeno ze dvou částí – série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana a v druhé části pak ucelenějšího zpracování některého jeho díla. Tato hra je uvozena následujícími referáty (v závorce je název postavy, kterou zpravidla příslušný přednášející ztvárňuje po přestávce): - Rukopis železnobrodský (Emil Žába) - Africká zvířena a Cimrman (Bohuslav Puchmajer) - České koloniální výboje (Cyril Metoděj) - Cimrmanovo informační šapitó (Baron Ludwig Úvalský von Úvaly u Prahy) - Cimrman a Sládek (Cyril Metoděj) - Opeřený had (Emil Žába) Hra Afrika je, jak již podtitul naznačuje, o výpravě českých cestovatelů do nitra Afriky. Výpravu vede dr. Emil Žába, na palubě s ním cestuje misionář Cyril Metoděj, mecenáš výpravy baron Ludwig von Úvaly u Prahy a řidič vzducholodi Bohuslav Puchmajer. Poté, co přistanou do Afriky, se snaží navázat přátelský vztah s tamním kmenem černochů albínů. Náčelník Líná Huba (nazýván také Holé Neštěstí) a jeho poskoci Uku a Lele je přijmou nejprve velmi vlídně, ...
České nebe
Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, je i představení České nebe složeno ze dvou částí - série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana a v druhé části pak ucelenějšího zpracování některého jeho díla. Tato hra je uvozena následujícími referáty (v závorce je název postavy, kterou zpravidla příslušný přednášející ztvárňuje po přestávce): - Nález nové hry (J. A. Komenský) - Cimrmanova živá kopírka (Svatý Václav) - Maršál Radecký a jeho život (Babička) - Cimrmanova socha v Praze (Jan Hus) - Cimrmanova juvenilie (K. H. Borovský, Babička, Radecký) - Rukopisy královédvorský a zelenohorský (J. A. Komenský) Následuje vlastní hra, která popisuje zasedání české nebeské komise v době první světové války. Řídícím je svatý Václav, který se rozhodl komisi rozšířit ze tří členů (Svatý Václav, Komenský, Praotec Čech) na šest. Postupně mezi sebou přijmou K. H. Borovského, J. Husa a Babičku Boženy Němcové. Musí se rozhodnout, jaký zaujmou postoj k B. Smetanovi, K. Sabinovi, ale také k českým vojákům, kteří dezertovali z rakouské armády k československým ...
     Reklama
     AONN.cz

NIKEE HRY online zdarma na nikee.net
     Spřátelené Weby

1HRY.cz - hry online zdarma
NIKEE HRY, superhry, 1000her, webhry, flash hry, hry online, hry zdarma
HRY2.eu - hry online, 1000her, mimoni, planeta mimonu, herna, webhry, herni, minihry
Uloz si video Nahnoji.cz
biotechart.cz - animovane obrazky GIF z oblasti biologie, technologie a umeni
webmine.cz - Monetize your web!
Globální mediální server TetriSys
   © Enkii 2019

NIKEE.net
ALYSS.cz
SIFEE.biz
ENKII.cz
OFRII.com